TelekidsToys.nl maakt gebruik van cookies X

Privacyverklaring


Telekids Toys respecteert het recht op bescherming van uw persoonsgegevens en handelt daarbij naar de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de bescherming van uw persoonsgegevens. Het doel van dit privacyreglement is u te informeren over de manier waarop Telekids Toys gebruik maakt van de persoonlijke gegevens die worden verzameld.

 

Doel van de gegevensverzameling

Het verzamelen van persoonlijke gegevens gebeurt vooral om u op een efficiënte manier te helpen op gemakkelijke en vlotte wijze van onze diensten gebruik te maken.

 

Progress Requires Willpower B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  • Acceptatie van uw bestelling;
  • Uitvoering van met u gesloten overeenkomsten;
  • Relatiebeheer;
  • Product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) commerciële strategie;
  • Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Telekids Toys, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s.
  • Om u te informeren via e-mail of reguliere post over interessante aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten van Telekids Toys.

 

In het geval we u informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacyreglement, zullen wij u dit vooraf mededelen en, indien vereist, alsnog uw toestemming hiervoor vragen.

 

Verwerking door derden

Het kan voorkomen dat Telekids Toys derden inhuurt voor het verwerken of analyseren van gegevens, waaronder uw persoonlijke gegevens die Telekids Toys op haar website verzamelt. Gegevens die onder dergelijke omstandigheden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld en zullen niet worden gebruikt voor andere doelen dan in dit privacyreglement is aangegeven.

 

Cookies

Telekids Toys kan gegevens verzamelen over de manier waarop u van de website gebruik maakt. Dit gebeurt via ‘cookies’. Cookies zijn stukjes informatie die door de web browser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Als u vervolgens nogmaals een bezoek brengt aan onze website, zal onze computerserver automatisch de cookie herkennen en informatie doorgeven over uw laatste bezoek. Dit betekent dat bij elk bezoek aan onze website ( www.telekidstoys.nl ) automatisch uw (tijdelijke) IP-adres wordt herkend en de website of e-mail van herkomst. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Gewoonlijk kunt  u de instellingen van de browser aanpassen om deze automatische acceptatie uit te schakelen. In dat geval heeft u geen mogelijkheid meer om als geregistreerd gebruiker van de online diensten gebruik te maken. Als alternatief kunt u de cookies die op uw computer worden opgeslagen, regelmatig wissen.

 

Door het gebruik van cookies is Telekids Toys in staat te beoordelen hoe populair de diverse onderdelen van de site zijn en de navigatie op de site te verbeteren. Deze gegevens worden echter niet opgenomen bij uw persoonlijke gegevens.

 

Informatie over aanbiedingen, diensten en producten

Uw contactgegevens kunnen door Telekids Toys  worden gebruikt om u te informeren via e-mail of reguliere post over interessante aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten van Telekids Toys, tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Voor het maken van bezwaar kunt u een e-mail of brief sturen naar het contactadres op onze website www.telekidstoys.nl

 

 

Beveiliging en openbaarmaking

Telekids Toys  heeft beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze website. www.telekidstoys.nl  werkt onder andere met een firewall om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

 

In het kader van de van toepassing zijnde wetgeving en wettelijke eisen van de overheid behoudt Telekids Toys zich het recht voor om toegang te krijgen tot individuele identificatiegegevens en dit openbaar te maken, zodat we onze systemen op de juiste manier kunnen bedienen en u en onszelf kunnen beschermen.

 

Duur

Telekids Toys bewaart uw persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die nodig is voor de verwerkelijking van de hierboven genoemde doeleinden (zie doel van de gegevensverzameling) of gedurende een eventuele, wettelijk vereiste, aanvullende periode.

 

Wijziging privacyreglement

Telekids Toys  behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op dit privacyreglement worden hier gepubliceerd. Telekids Toys raadt u aan dit gedeelte regelmatig te raadplegen.

 

Overige

Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst via onze website gelden de algemene voorwaarden van Telekids Toys, waaronder dit privacyreglement. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.